15. Sněm členů

Proběhl 15. sněm členů, který schválil všechny předložené podklady Řídicího výboru s komentářem Dozořčí rady.