Poslání České asociace pro finanční řízení

HLAVNÍ AKTIVITY CAFIN

Spolupráce

Spolupráce s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty na poli finančního řízení. V našich aktivitách spolupracujeme např. s Českou asociací treasury, ACCA, Komorou certifikovaných účetních atp.

Výměna zkušeností

Výměna zkušeností a spolupráce mezi zástupci vědy a praxe a mezi členy asociace navzájem. (Controlleři, finanční manažeři, CFO, zástupci akademické sféry společně. Teorie a praxe u jednoho stolu.)

Systém finančních pozic

Vypracování systému rozvoje finančních pozic a standardů dalšího vzdělávání pro finanční pozice včetně podpory jejich prosazení do praxe firem.

Odborné vzdělávání

Podpora výzkumu, výuky a vzdělávání v oblasti finančního řízení, controllingu a účetnictví a vydávání odborných publikací, které se týkají těchto témat, pořádání odborných seminářů, přednášek a konferencí.

Vypracování standardů

Vypracování jednotné controllingové koncepce a vzdělávacích standardů v oblasti controllingu a finančního řízení.

Trendy

O novinkách v oboru informujeme tištěným časopisem CAFINews, měsíčníkem eCAFINews a také Vás zapojíme do průzkumů, díky kterým získáte získáte exklusivní srovnání své firmy s ostatními společnostmi.

Odborná rada

Stanislav Beránek

Stanislav Beránek

Lagardere Travel Retail, a.s.

Juraj Bóna

Juraj Bóna

Dr. Max Holding SK, a.s.

Petr Gurný

Petr Gurný

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Jan Madzia

Jan Madzia

TRCZ s.r.o.

Ladislav Mejzlík

Ladislav Mejzlík

Vysoká škola ekonomická v Praze

Miloš Nitran

Miloš Nitran

TV Markiza and TV Nova

Drahomíra Pavelková

Drahomíra Pavelková

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ladislav Šimek

Ladislav Šimek

Central Europe Industry Partners

Martin Zralý

Martin Zralý

Předseda odborné rady CAFIN

Jan Žižka

Jan Žižka

poradce managementu a konzultant firemní strategie, HR a financí

Řídicí výbor

Ladislav Profota

Ladislav Profota

Předseda řídicího výboru

Olga Cechlová

Olga Cechlová

Člen řídicího výboru

Helena Sochrová

Helena Sochrová

Člen řídicího výboru

Dozorčí rada

Jan Bolek

Jan Bolek

Člen dozorčí rady

Tomáš Nekvapil

Tomáš Nekvapil

Předseda dozorčí rady

Martin Plachý

Martin Plachý

Člen dozorčí rady