Dozorčí rada

Dne 16. října 2023 proběhla dozorčí rada CAFIN, která schávlila rozpočet a plán akcí pro rok 2024.