Jak pochopit vztahy mezi účetnictvím a finančním řízením

Jak to vypadá, když se sejde odborník na finanční účetnictví a IFRS a odborník na controlling a manažerské účetnictví? Tomáš Nekvapil zpovídal Libora Vaška a hovořili především o tom, jak pracovat s informacemi z finančních výkazů. Diskutovali o tématech jako jsou odpisy, účtování nehmotných aktiv a proces vytváření rezerv. A co myslíte Vy, je fotbalový hráč aktivum? :-)