Jak s riziky pracovat v účetnictví?

Je tvorba rezerv v účetnictví používána adekvátně k predikovaným rizikům? Jak s riziky v účetnictví pracovat a jaké nástroje k tomu můžeme použít?
Nejenom o tom si Ladislav Šimek povídal s Tomášem Nekvapilem.