Jak se ve farmaceutickém byznyse dají řídit rizika?

Je současná situace pro podnikání ve farmacii příležitostí nebo hrozbou? Je řízení rizik spíše systematická nebo ad hoc záležitost? Změnil vnímání a chápání rizika nějak rok 2022?
Ladislav Šimek z Central Europe Industry Partners zpovídal Juraje Bónu, CFO Dr.Max Slovensko