14. Sněm členů

Setkání členů

Na základě článku 11, bodu 1) stanov Asociace Vás srdečně zveme na 14. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 21. června 2023 od 17:00 vzdáleně online formou prostřednictvím události v MS Teams.

Program sněmu

  • Odsouhlasení programu shromáždění  
  • Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2022 
     - zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2022
     - zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022
  • Prezentace plánu činnosti na rok 2023
  • Nominace členů odborné rady asociace na další období
  • Diskuze  
  • Zakončení  

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Kontakt

Helena Sochrová

Helena Sochrová

Člen řídicího výboru

+420 724 302 410

helena.sochrova@cafin.cz