15. Sněm členů

Setkání členů

Na základě článku 11, bodu 1) stanov Asociace Vás srdečně zveme na 15. Sněm členů České asociace pro finanční řízení, který se bude konat dne 18. června 2024 od 17:00 vzdáleně online formou prostřednictvím události v MS Teams.

Program sněmu

  • Odsouhlasení programu shromáždění  
  • Prezentace a schválení výroční zprávy za rok 2023
     - zpráva řídícího výboru asociace o činnosti za rok 2023
     - zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023
  • Prezentace plánu činnosti na rok 2024
  • Diskuze, zakončení  

 

S pozdravem za řídící výbor asociace

Ing. Ladislav Profota

Předseda řídícího výboru

Kontakt

Helena Sochrová

Helena Sochrová

Člen řídicího výboru

+420 724 302 410

helena.sochrova@cafin.cz