Digitalizace / automatizace (finančních) procesů ve firmě

CFO panel

Naše diskuse se zaměří na následující témata:

Jaké informace na vstupu digitalizovat a jak na to?

Identifikace klíčových informací pro digitalizaci finančních procesů.
Možnosti digitalizace faktur, automatizace plateb a implementace analytických nástrojů pro sledování finančního výkonu.

Jak to zařídit, aby si systémy rozuměly?


Výzvy spojené s integrací různých systémů a jejich vzájemným "dorozumíváním".
Široká nabídka IT řešení pro efektivitu a snižování nákladů v oblasti účetnictví, plánování a analýzy dat.

Jak digitalizace svlékne firemní procesy do naha a co o sobě zjistíme?

Transparentnost: Nahlížení do všech aspektů firmy, identifikace slabých míst a příležitostí pro zlepšení.
Agilita: Rychlá reakce na změny trhu a potřeby klientů.
Inovace: Identifikace oblastí s potenciálem pro inovace a růst.

Tématem vás provedou:
Martin Ježek
Martin Plachý

Pro koho je setkání určeno?
Panel je exkluzivní platforma, která umožňuje tematickou výměnu zkušeností pouze mezi finančními řediteli.

Formát
Zvolte si formu ONLINE či PREZENČNĚ.
Prezenční kapacita omezena.

Co vás to bude stát?
Pro členy CAFIN je diskuzní panel zdarma. * Neplatí pro základní členství.
Pro ostatní CAFIN cena 3.500 Kč + DPH.

Kontakt

Olga Cechlová

Olga Cechlová

Člen řídicího výboru

+420 226 211 690

olga.cechlova@cafin.cz