Efektivní sestavování forecastu

Workshop

Ve spolupráci se společností GIST Consulting, s.r.o.  jsme pro Vás připravili workshop na téma "Efektivní sestavování forecastu" Tato akce je určena pracovníkům firem, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti forecastování a současně se seznámit s funkcionalitou BI nástroje GIST Intelligence. Kurz, se zaměří na klíčová témata a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné vytváření forecastu.

Na workshopu probereme:

 • Proč je potřeba forecastovat a rozdíl mezi forecastem a plánem:
  Význam forecastování v podnikovém prostředí.?
  Identifikace rozdílů mezi plánem a forecastem a vhodné situace pro jejich použití.
 • Optimální časování a frekvence forecastování:
  Stanovení optimální frekvence aktualizací forecastu v závislosti na odvětví a povaze podnikání.
 • Volba horizontu forecastování:
  Metody pro určení vhodné délky období forecastu.
  Vliv různých horizontů na přesnost a relevanci forecastu.
 • Šířka a hloubka forecastu:
  Rozbor různých podnikových procesů, do kterých lze zahrnout forecast.
  Určení optimální úrovně detailu pro dosažení cílů forecastování.
 • Zapojení relevantních aktérů:
  Identifikace klíčových aktérů, kteří by měli být zapojeni do procesu forecastování.
  Strategie pro efektivní spolupráci a sběr relevantních informací.
 • Přístupy k sestavování forecastu:
  Představení různých metod a přístupů k sestavování forecastu.
  Analýza reálných projektů a jejich forecastovacích strategií.
 • Ukázka funkcionalit GIST Intelligence:
  Představení nástroje GIST Intelligence pro sestavování forecastu.
  Praktické ukázky, jak nástroj usnadňuje proces forecastování, zapojuje více osob a řídí workflow.
 • Diskuse:
  Výměna názorů a zkušeností mezi účastníky a lektorem.

Účastníci budou mít příležitost seznámit se s funkcionalitou GIST Intelligence, která poskytuje komfortní prostředí pro sestavování forecastu, zlepšuje komunikaci mezi aktéry procesu a usnadňuje vyhodnocení odchylek mezi skutečností, plánem a forecastem.

 

Cena
Pro členy CAFIN je vstup ZDARMA*
Pro ostatní činí účastnický poplatek 4.500 Kč bez DPH.

* Neplatí pro základní členství.

Kontakt

Helena Sochrová

Helena Sochrová

Člen řídicího výboru

+420 724 302 410

helena.sochrova@cafin.cz