FINdiplomka 2022

16.2.2022 | Uzavřený projekt

Kdo byl za FINdiplomku v roce 2022 oceněn?

1. listopadu 2022 byly v sídle asociace nezávislou komisí vybrány 3 nejlepší práce.

Výsledky byly slavnostně oznámeny na Vánočním setkání členů asociace dne 7. prosince 2022 v následujícím pořadí:

  1. Lenka Borkovcová - Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty, Masarykova univerzita
  2. Lenka Husová - Modifikace leasingových kontraktů v rozsahu IFRS výkaznictví, Vysoká škola ekonmická v Praze
  3. Eva Vyskočilová - Digitalizace jako prostředek ke zvýšení výkonnosti vybraných interních ekonomických procesů ve společnosti, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kdo dále postoupil do finále?

  • Tomáš Dostál, Vysoká škola ekonomická v Praze, téma práce: Vliv digitalizace a automatizace na vedení účetnictví a související účetní profesi
  • Martin Jindřich, Vysoká škola ekonomická v Praze, téma práce: Value Creation in Leveraged Buyouts
  • Jan Kostka, Slezská univerzita v Opavě, téma práce: Determinanty finanční stability bank
  • Kateřin Mazancová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, téma práce: Kryptoměny z hlediska daňového zatížení pro konkrétní subjekt

Kontakt

Eva Kovářová

Eva Kovářová

Projektová manažerka

+420 777 773 839

eva.kovarova@cafin.cz

Olga Cechlová

Olga Cechlová

Člen řídicího výboru

+420 226 211 690

olga.cechlova@cafin.cz