Školíme se s CAFINEM IV

Aneb rozvíjíme digi dovednosti zaměstnanců členských firem

1.4.2024

Kdo se s námi může školit?
Školit se mohou prioritně zaměstnanci členských firem, kteří splňují definici malého a středního podniku (do 250 zaměstnanců). 
Jste velký podnik? Kontaktuje nás a společně něco vymyslíme.

Co budeme školit?
Primárně je výzva zaměřena na rozvoj digitálních dovedností. Seznam kurzů a témat vám rádi na vyžádání zašleme.   Školení bude probíhat formou firemních kurzů pro skupiny 10-15 osob. 

Kdy se budeme školit?
Školit se bude možné do 30.9. 2025.

Jak se budeme školit?
Prezenčně (na celém území ČR) nebo online. 

Výhody dotovaného vzdělávání:

  • Rozsáhlé vzdělávací možnosti: máte k dispozici široký výběr kurzu a expertní lektorský tým.
  • Flexibilní vzdělávací plán: možnost pružného výběru školení podle aktuálních potřeb a plánování dlouhodobého rozvoje zaměstnanců.
  • Snadná administrace: veškerá dotační administrativa je na nás, na CAFINu.
  • Flexibilita v čerpání dotací: využívat můžete postupně, dle Vašeho aktuální stavu de minimis.
  • Minimální organizační nároky: organizaci a lektorské zabezpečení kurzů zajišťuje přímo dodavatel.

Možnosti zapojení právě vaší firmy s Vámi rádi probereme formou krátké online individuální konzultace. 
Dopřejte si kvalitní vzdělávání: bez kompromisů, za dotovanou cenu.

Registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008575 (Výzva č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“)

Plakát k projektu.

Kontakt

Helena Sochrová

Helena Sochrová

Člen řídicího výboru

+420 724 302 410

helena.sochrova@cafin.cz